Rechtsbijstand verzekeringen vergelijken?

Postcode Huisnummer

MKB incasso & rechtsbijstand

Actief zijn ze overal, die MKB ondernemers. In de detailhandel, de industrie, de visserij, etc. etc. Soms komt het bedrijf voort uit de familie. Familiebedrijven worden deze ondernemingen dan genoemd. Sommige van deze bedrijven bestaan dan al tientallen jaren. In de loop van de jaren kunnen daarna allerlei problemen de kop opsteken. De laatste decennia hebben boeren bedrijven het bijvoorbeeld daarop erg lastig gehad. Veel boeren bedrijven konden daarop hun kop niet meer boven water houden door aangescherpte Europese regelgeving. De kinderen van deze ondernemers zijn dan ook niet meer bereid de boerderij over te nemen. Maar ook veel MKB bedrijven komen tegenwoordig door de economische crisis daarna in de problemen. De facturen werden daarna steeds later betaald. Faillissementen onder deze bedrijven zijn dan vaak het direct gevolg. Het inschakelen van een MKB incasso is daarop een goede optie.

Voordelen van MKB incasso inschakelen

Waarom de bon niet betaald wordt, is vervolgens vaak gissen. De redenen daarvoor zou je zo vervolgens snel mogelijk moeten achterhalen. Eventueel kan de oorzaak dan opgelost worden. Verdere actie is dan nodig als er geen oplossing bereikt kan worden. Daarna kan bijvoorbeeld een MKB incasso incassobureau ingeschakeld worden.
Dat houdt onder meer in;

  • De facturen van De onderneming worden vervolgens sneller betaald. En heeft dus minder krediet van de bank nodig.
  • Een failliete debiteur kan daarna niets meer betalen. Degene die als eerste actie onderneemt, wordt ook als eerste betaald.
  • Het incassobureau werkt daarna op basis van No Cure No Pay. Bij geen resultaat dan dus ook geen kosten.
  • Ook kleinere bedragen kunnen dan door Een incassobureau geïncasseerd worden. Er worden meestal geen dossierkosten meer vooraf berekend. Hierbij hoeft geen advocaat aan te pas te komen.
  • Betaalt debiteur dan alsnog niet dan is een gang naar de rechter een optie. Een betaling kan daarna op die manier wellicht geforceerd worden. Met het vonnis kan beslag gelegd worden. Een dergelijke procedure is echter wel erg kostbaar tegenwoordig.
  • Wanneer debiteur dan met de noorderzon is vertrokken. Het incassobureau kan de klant dan vaak nog wel vinden dan. Daarvoor berekent een goed incassobureau dan meestal niets.
  • Meestal kan Een gerechtsdeurwaarder de onderneming vervolgens ook helpen met debiteurenbeheer. Een laatste aanmaning laten versturen noemen ze ook wel een pre incasso. Of er wel of geen kosten vervolgens berekend worden, hangt af van de incassopartij.
  • Bij problemen kan uw altijd de verzekering voor rechtsbijstand aanspreken.

Een incasso opdracht aanbieden

Wanneer de MKB’er zijn keus heeft gemaakt. Om zijn openstaande factuur dan ter incasso aan te bieden. Bij het factuur zal de bon daarop ingediend moeten worden. Een goed incassobureau zorgt er voor dat dit daarop via de website kan. Online moet er daarop het een en ander worden ingevuld. Diverse informatie moet men daarna hebben. Wanneer het door de gerechtsdeurwaarder daarop ontvangen wordt, gaat men er direct mee aan de slag. De debiteur wordt aangeschreven en er worden daarop bij hem incassokosten in rekening gebracht. De hoogte daarvan wordt daarop bepaald door de wet. Betaalt de klant de bon vervolgens. Dan moet zo snel mogelijk met de ondernemer worden afgerekend. Maar wat als de schuldenaar nou vervolgens nog niet betaalt? Dan is een gerechtelijke procedure bij de rechter nog een mogelijkheid. De kosten hiervoor kunnen hoog oplopen. Het kostenrisico moet dan altijd goed overwogen worden.